Stomatolog, dentysta, protetyka, implanty, Perfekt Med Warszawa
+48 22 826 60 60
+48 601 286 060
language - English język - Polski

 

Perfekt Med Agnieszka Barsznica                                                                                                                                                                                       Warszawa 25 maja 2018

Pl. J.H. Dąbrowskiego 12

00-055 Warszawa

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………….

Numer identyfikacyjny ……………………………..

Informacja dla pacjenta dotycząca ochrony danych osobowych

Szanowny Pacjencie,

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Perfekt Med Agnieszka Barsznica; Pl. J.H. Dąbrowskiego 12 w Warszawie
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących ochronie zdrowia i życia oraz udostępniane w tym celu innym podmiotom na podstawie obowiązujących szczególnych przepisów prawnych:
 1. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r., poz. 125 z późn. zm.).
 3. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 123 z późn. zm.).
 4. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.)
 1. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w czasie oraz zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania i wynikającym ze szczegółowych przepisów.
 2. Podanie danych, w zakresie powyżej obowiązujących przepisów jest niezbędne do udzielenia świadczeń leczniczych.
 3. Podanie danych osobowych: numer telefonu, adres poczty elektronicznej jest dobrowolne, lecz w przypadku ich braku nie będzie możliwe potwierdzenie, zmiana terminu wizyty lub weryfikacja prawidłowości zleconych badań.
 4. Przysługuje Pani/ Panu prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w szczególnych przepisach prawnych.
 5. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e mail: klinika@perfektmed.pl, lub drogą pocztową na adres: Perfekt Med Agnieszka Barsznica; Pl. J.H. Dąbrowskiego 12; 00-055 Warszawa

Oświadczenie

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) zapoznałam/em się z przysługującymi mi prawami w zakresie moich danych osobowych przetwarzanych przez Perfekt Med Agnieszka Barsznica

 • …………………………………………..

Imię i nazwisko                                                                                                                                                                                 Data i czytelny podpis

 

 

 

 

S T O M A T O L O G I A    Z A C H O W A W C Z A

Czym jest próchnica zębów i jakie są jej przyczyny?

Próchnica jest groźną chorobą, dotykającą  nasze zęby. Niestety smutne statystyki wskazują, że choruje na nią większość osób dorosłych naszym kraju. Jej przyczyną są bakterie z rodzaju paciorkowców, ale oczywiście nie są one jedynym czynnikiem wpływającym na powstanie próchnicy. Dodatkowo musza wystąpić sprzyjające bakteriom okoliczności, czyli niedokładna i niesystematyczna oraz nieprawidłowa higiena jamy ustnej, spożywanie pokarmów próchnicotwórczych. Istnieją  też pewne czynniki, które sprawiają, że tkanka zęba jest bardziej podatna na rozwój próchnicy, np. zbyt małe wydzielanie śliny czy defekty szkliwa.

Jak wygląda profilaktyka próchnicy?

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o przeglądach kontrolnych, które powinny odbywać się co najmniej dwa razy do roku. Jeżeli mamy szczególną skłonność do próchnicy, warto udać się do stomatologa nawet częściej. Ogromne znaczenie ma prawidłowe i regularne mycie zębów oraz oczyszczanie języka. Oprócz szczotki pasty powinniśmy koniecznie używać nici dentystycznej do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych oraz płukanek, które pomagają zachować higienę jamy ustnej  i świeży oddech pomiędzy myciem. Dużą rolę odgrywa dieta uboga w cukry. Szczegółowych rad na temat zapobiegania próchnicy udzieli nam  stomatolog podczas wizyty kontrolnej w naszej klinice. Może on nam też pokazać w jaki sposób powinna wyglądać prawidłowa czynność mycia zębów.

Jak przebiega leczenie próchnicy?

Leczenie próchnicy ma przede wszystkim na celu usunięcie zmian już powstałych oraz zahamowanie dalszych, a także odbudowanie tych tkanek zęba, które zostały zniszczone. Najpierw stomatolog usuwa próchnicę, a następnie nadaje ubytkowi odpowiedni kształt, aby założone wypełnienie dobrze spełniało swoją funkcję. Następnie dno ubytku jest pokrywane materiałem leczniczym i podkładem zgodnym z tym, jakie będzie wypełnienie. Na ostatnim etapie lekarz zakłada wypełnienie i opracowuje je, dostosowując do zgryzu pacjenta. Oczywiście leczenie próchnicy może odbywać się w znieczuleniu. Proponujemy Państwu preparaty bezpieczne i skuteczne, dzięki którym leczenie zębów nie będzie stresującym przeżyciem, ponieważ na fotelu dentystycznym można się całkowicie zrelaksować.

Jak można leczyć nadwrażliwość zębów w gabinecie stomatologicznym?

Nadwrażliwość zębów to bardzo przykra dla pacjenta dolegliwość, która objawia się przeszywającym bólem o różnym natężeniu. Ból ten występuje podczas spożywania zimnych oraz gorących pokarmów lub napojów, a także w zetknięciu z tym co bardzo słodkie lub kwaśne. Czasem pojawia się też podczas mycia zębów, a nawet kiedy wciągniemy do ust zimne powietrze. Najczęstszymi przyczynami nadwrażliwości zębów są ich mikrouszkodzenia, choroby dziąseł np. odsłonięcie szyjek zębowych, zgrzytanie zębami, zbyt intensywne szczotkowanie, palenie papierosów, spożywanie produktów które niszczą szkliwo, ale też w niektórych wypadkach zabiegi, takie jak wybielanie czy piaskowanie, które czynią szkliwo wrażliwszym. Na szczęście w gabinecie stomatologicznym można leczyć z powodzenie nadwrażliwość zębów wspomagając mineralizację np. za pomocą nakładek żelowych lub specjalnych preparatów, które służą do płukania jamy ustnej. Substancją czynną jest tu fluor o wysokim stężeniu. Kiedy środki do zwalczania nadwrażliwości nie przyniosą spodziewanych efektów, stomatolog może przeleczyć ząb kanałowo, usuwając z niego nerw, co spowoduje, że ból danego zęba już się nie pojawi. W każdym wypadku nadwrażliwości specjalista będzie próbował zdiagnozować jej przyczynę oraz się jej pozbyć. Na przykład jeżeli przyczyną bólu są chore dziąsła, trzeba działać na tym froncie. Jeżeli zaś nadwrażliwość zębów pojawiła się na skutek niewłaściwej higieny i np. zbyt mocnego szczotkowania, lekarz pomoże pacjentowi zmienić nawyki w tym zakresie.

 

L E C Z E N I E    E N D O D O N T Y C Z N E

 

Kiedy konieczne jest leczenie kanałowe?

Endodoncja zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób miazgi zębowej( potocznie zwane leczenie kanałowe) oraz powikłań związanych z tego rodzaju schorzeniami. Lekarz stomatolog podejmuje leczenie endodontyczne, jeżeli chce zachować przy życiu chorą miazgę zęba lub też ząb, w którym toczy się nieodwracalny proces zapalny bądź też miazga jest w stanie martwicy. Nieraz w wyniku długotrwałych procesów zapalnych miazgi lub wcześniej przeprowadzanego leczenia kanałowego, dochodzi do groźnego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych i tu ratunkiem dla zęba także może być profesjonalnie przeprowadzone leczenie endodontyczne. Miazga zęba znajduje się wewnątrz jego korony, w systemie kanałów korzeniowych. Choroba tego „nerwu” zęba jest najczęściej następstwem nieleczonych ubytków próchnicowych, które się „powiększają” lub  może też być wynikiem urazu zęba. Leczenie endodontyczne należy podjąć bezzwłocznie nie tylko ze względu na groźbę utraty zęba. Stan zapalny miazgi zębowej to prosta droga do chorób wielu narządów wewnętrznych na skutek przedostawania się bakterii do z kanałów zęba do innych części organizmu.

Jak przebiega leczenie kanałowe?

Podczas  leczenia kanałowego lekarz musi usunąć całą chorą lub martwą miazgę zęba. Robi to mechanicznie za pomocą specjalnych narzędzi oraz chemicznie, dokładnie opracowując kanały korzeniowe. Skuteczne i  trwałe leczenie endodontyczne zależy przede wszystkim od całkowitego i skrupulatnego usunięcia całej zainfekowanej tkanki, więc jest to jedna z najważniejszych czynności podczas leczenia kanałowego. Istotne znacznie ma też ukształtowanie kanału. Lekarz nada mu nieco stożkowaty kształt, zważający się ku górze. Ostatnim etapem leczenia jest założenie wypełnienia i zamknięcie kanału specjalnym materiałem.

Nowoczesne leczenie kanałowe z użyciem mikroskopu pozwala na zajęcie się najbardziej skomplikowanymi przypadkami, które wymagaj precyzji i delikatności w działaniu. Również tego rodzaju leczenie oferujemy w naszej klinice. Przy  pomocy mikroskopu usuwa się też złamane narzędzie endodontyczne.

Leczenie endodontyczne  sprawia, że pacjent może zachować własny ząb, który będzie mu służył przez wiele lat i pozwala na unikniecie uzupełnienia protetycznego. Przeleczenie kanałowe zęba jest o wiele  lepsze dla pacjenta niż ekstrakcja, nie tylko pod względem ekonomicznym, ale i medycznym oraz estetycznym.